Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1104

Potřebuje tohle komentář?

<?php
	if ( !isset( $administrace_x_00000 ) ) {
		if ( !isset( $id_clanku ) ) {
			$id_clanku = 0;
		}
		@$self = htmlspecialchars( $_SERVER['PHP_SELF'] );
		@$referer = htmlspecialchars( $_SERVER['HTTP_REFERER'] );
		if ( ( !isset( $self ) ) or ( @$self == "" ) ) {
			@$self = $_GET["amp;self"];
		}
		if ( ( !isset( $helper ) ) or ( @$helper == "" ) ) {
			@$helper = $_GET["amp;helper"];
		}
		$co = array( "&", "?", "+" );
		$cim = array( "0x0001", "0x0002", "0x0003" );
		@$referer = str_replace( $co, $cim, $referer );
		@$helper = $_GET["helper"];
		@$helper = $id_clanku * 132;
		?>
    <iframe src="/statistiky.php?referer=<? echo @$referer; ?>&amp;self=<? echo @$self; ?>&amp;helper=<? echo @$helper; ?>"
        width="1" height="1" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
		<? if ( isset( $afdsdsfd2 ) ) {
		} else {
			include "login.php";
		}
	}
?>

Anonymous,