Mistři v programování na #hovnokod

PHP #110

// get today's date string as YYYY-MM-DD HH:MM:SS

  function getDateTime(){
    $datetime = getdate();
    $mday = $datetime['mday'];
    if ($mday<10){
      $mday="0$mday";
    }
    $mon = $datetime['mon'];
    if ($mon<10){
      $mon="0$mon";
    }
    $year = $datetime['year'];
    $mhour = $datetime['hours'];
    if ($mhour<10){
      $mhour="0$mhour";
    }
    $mmin = $datetime['minutes'];
    if ($mmin<10){
      $mmin="0$mmin";
    }
    $msec = $datetime['seconds'];
    if ($msec<10){
      $msec="0$msec";
    }

    $dateTime = "$year-$mon-$mday $mhour:$mmin:$msec";
    return $dateTime;
  }

Anonymous,