Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1090

$d=($t-($t%(24*3600)))/(24*3600);
$rem=$t-$d*24*60*60;
$h=($rem-($rem%3600))/3600;
$rem=$rem-$h*60*60;
$m=($rem-($rem%60))/60;
$rem=$rem-$m*60;
$s=$rem;

Anonymous,