Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1087

<? if (Context::$instance->document->title != 'Exception') : ?>
				<?=M::getd($class.'\Uvodni_strana')?>
.......

Anonymous,