Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1065

aj takto sa dá zistiť nové ID ďalšej fotky :)

$strSQL = "SELECT * FROM kat_product_foto ORDER BY ID";
$xxxfotos = mysql_query($strSQL) or die(mysql_error().$strSQL); 
	while ($xxxfoto = mysql_fetch_object($xxxfotos)){

	}
$xxxfoto_next = $xxxfoto->ID + 1;

michal pavlik,