Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1060

poslední prvek pole? jenoduché...

foreach ($res as $row) {;}
echo $row;

Anonymous,