Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1051

	switch( $key ) {
			case 'id':
			case 'login':
			case 'user_login':
			case 'email':
			case 'user_nicename':
			case 'user_email':
				if ( 'user_login' == $key )
					$key = 'login';
				if ( 'user_email' == $key )
					$key = 'email';
				if ( 'user_nicename' == $key )
					$key = 'slug';
				// some code here
				return $user;
				break;
		}
		return false;

Anonymous,