Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1044

Přesně takto vypáda nekonečný cyklus.... =D

$i = 0;
while($i==2) {
$i ++;
echo"Sem zvědavej kdy to skončí.";
$i --;
}

Anonymous,