Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1039

Tohle mělo vypočítat aktuální věk hráče z roku, kdy se narodil...

<td>'.(2009-$hrac_row["rok"]).'</td>

Pavel Valach,