Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1035

Zdroják zmateného Čechoslováka

function neaktivni($x) {
  neaktivny($x);
}

function neaktivny($mel) {
...

Anonymous,