Mistři v programování na #hovnokod

Java #1025

"Naimplementoval jsem to jako kkt, alespoň se s tím pochlubím v komentářích." Metoda navzdory existence jiných druhů řazení, řadí matici o rozměrech cca 1100x1100 prvků bubblesortem... příště mohl kolega implementovat bogosort.

/** ..., nepředpokládá se její prezentace a je napsána nejjednodužším možným (tím pádem ne moc efektivním) způsobem i přesto její běh trvá přibližně 1 - 1,5 sec */
public class Gsit {
...

/** metoda která seřadí vypočtené vzdálenosti od nejmenší po největší pomocí bubblesort (předpokládám že tato třída nebude prezentována takže nebudu aplikovat žádný složitější mechanismus i tak je vygenerováno za cirka 1,5 sec) */

private void serad(){
	int h;
	for (int i = 0; i < blizkaMista.length; i++) {
		for (int j = 0; j < blizkaMista.length -1; j++) {
		       
			if(blizkaMista[j][0]>blizkaMista[j+1][0]){
				h = blizkaMista[j][0]; blizkaMista[j][0] = blizkaMista[j+1][0]; blizkaMista[j+1][0] = h;
				h = blizkaMista[j][1]; blizkaMista[j][1] = blizkaMista[j+1][1]; blizkaMista[j+1][1] = h;
			}				
		}
	}	
}
}

Anonymous,