Mistři v programování na #hovnokod

Java #1023

Povedený Dijkstrův algoritmus. Pěkně okomentovaný. :)

	public void dijskra() {
		boolean podminka = true;
		boolean temp;

		/**
		 * cyklus opakující celé hledání nejbližších míst místa které je již
		 * připojeno(má v tabulce již nějakou vzdálenost)
		 */
		// místa míst míst no víš co myslim xD
		while (podminka == true) {
			podminka = false;
			/** průchod po řádkách */
			for (int i = 0; i < POCET_E; i++) {

				/** průchod prvků v řádce */
				for (int j = 0; j < POCET_O; j++) {
					if (maticeSousednosti[i][j] != 0) {
						temp = pridejUroven(i, j);
						if (podminka == false) {
							podminka = temp;
						}
					}
				}
			}
		}
	}

Anonymous,