Mistři v programování na #hovnokod

C/C++ #1021

poznate radici algoritmus? :D

int* data;
//read data, size = velikost pole;
int i;
for (int j = i = 0; i < size - 1; j++) {
  if (data[j] > data[j + 1]) {
    int tmp = data[j + 1];
    data[j + 1] = data[j];
    data[j] = tmp;
  }
  if (j == size - i - 2) {
    j = -1;
    i++;
  }
}

Anonymous,