Mistři v programování na #hovnokod

PHP #102

<?
/////////////////////////////// GAME START TASOVKA //////////////////////////////////////////////////
if($page == "game_start")
	{
		
		if( isset($_SESSION["game"]) && !empty($_SESSION["game"]) )
			{
				session_unregister("game");
			}
			
		if( isset($_SESSION["total_price"]) && !empty($_SESSION["total_price"]) )
			{
				session_unregister("total_price");
			}
			
		if( isset($_SESSION["for_fl"]) && !empty($_SESSION["for_fl"]) )
			{
				session_unregister("for_fl");
			}
		//---------------------------------------------------//
		if( isset($_SESSION["order_res_query3"]) && !empty($_SESSION["order_res_query3"]) )
			{
				session_unregister("order_res_query3");
			}
			
		if( isset($_SESSION["user_not_reg"]) && !empty($_SESSION["user_not_reg"]) )
			{
				session_unregister("user_not_reg");
			}
			
		if( isset($_SESSION["order_id"]) && !empty($_SESSION["order_id"]) )
			{
				session_unregister("order_id");
			}
			
		if( isset($_SESSION["user_edit_type"]) && !empty($_SESSION["user_edit_type"]) )
			{
				session_unregister("user_edit_type");
			}	
		//---------------------------------------------------//
		if( isset($_SESSION["order_date"]) && !empty($_SESSION["order_date"]) )
			{
				session_unregister("order_date");
			}
			
		if( isset($_SESSION["drawing_num"]) && !empty($_SESSION["drawing_num"]) )
			{
				session_unregister("drawing_num");
			}
			
	}
/////////////////////////////// GAME START TASOVKA //////////////////////////////////////////////////
?>
<?
/////////////////////////////// CHOSE TASOVKA //////////////////////////////////////////////////
if($page == "chose")
	{		
		if( isset($_SESSION["order_res_query3"]) && !empty($_SESSION["order_res_query3"]) )
			{
				session_unregister("order_res_query3");
			}
			
		if( isset($_SESSION["order_res_query2"]) && !empty($_SESSION["order_res_query2"]) )
			{
				session_unregister("order_res_query2");
			}
			
		if( isset($_SESSION["order_res2"]) && !empty($_SESSION["order_res2"]) )
			{
				session_unregister("order_res2");
			}
			
		if( isset($_SESSION["order_res"]) && !empty($_SESSION["order_res"]) )
			{
				session_unregister("order_res");

Anonymous,