Mistři v programování na #hovnokod

PHP #101

foreach(explode(' ',str_replace($symbols,'',htmlspecialchars_decode(html_entity_decode(implode(' ',$keywords))))) as $i=>$val) if(mb_strlen($val)>2) echo ', '.$val;

Anonymous,