Mistři v programování na #hovnokod

C# #1006

if (true || App.Configuration.Current.IsNetSynergy)
{
    ...
}

Anonymous,