Mistři v programování na #hovnokod

PHP #1002

microtime(true) je asi jenom pro lamy.

function microtime_float() {
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float)$usec + (float)$sec);
}

Tomas Macik,