Mistři v programování na #hovnokod

Funkcia zistí či zadaný dátum je sviatok, podµa vstupného súboru config.sviatky

/**
 * Funkcia zistí či zadaný dátum je sviatok, podµa vstupného súboru config.sviatky
 *   @param     $timestamp - timestamp overovaného dátumu
 *   @return     true ak dátum je sviatok, ináč false
 */
function isSviatok($timestamp)
{
    $den = date("j", $timestamp);
    $mes = date("n", $timestamp);
    $rok = date("Y", $timestamp);

    // vsetko co je v config.sviatky
    if (!file_exists("config.sviatky"))
    $adddir = "include/";
    $fp = fopen($adddir . "config.sviatky", "r");
    if ($fp != false)
    while (!feof($fp)) {
        $sviatok = fgets($fp);
        if ($sviatok{0} != '#')
        if (($sviatok{0} != '#') && (strcmp(trim($sviatok), "$den.$mes") == 0))
        return true;
    }

    //velknocna nedela :
    $c = floor($rok / 100);
    $n = $rok - 19 * floor($rok / 19);
    $k = floor(($c - 17) / 25);
    $i = $c - floor($c / 4) - floor(($c - $k) / 3) + 19 * $n + 15;
    $i = $i - 30 * floor($i / 30);
    $i = $i - floor($i / 28) * (1 - floor($i / 28) * floor(29 / ($i + 1)) * floor((21 -
    $n) / 11));
    $j = $rok + floor($rok / 4) + $i + 2 - $c + floor($c / 4);
    $j = $j - 7 * floor($j / 7);
    $l = $i - $j;
    $m = 3 + floor(($l + 40) / 44);
    $d = $l + 28 - 31 * floor($m / 4);

    // velkonocny pondelok = +1 den
    $d_pon = $d + 1;
    $m_pon = $m;
    if ($d_pon > 31) {
        $d_pon = 1;
        $m_pon++;
    }
    // velkonocny piatok = -2 dni
    $d_pia = $d - 2;
    $m_pia = $m;
    if ($d_pia < 1) {
        $d_pia = 31 + $d_pia;
        $m_pia--;
    }
    if ($den == $d_pon && $mes == $m_pon)
    return true;
    if ($den == $d_pia && $mes == $m_pia)
    return true;

    return false;
}

Anonymous,