Mistři v programování na #hovnokod

Produkcni kod. A pak se divi, ze je to pomale...

-- Delete User Log
DECLARE @intIdentityLog  as Int
DECLARE curTrans CURSOR
LOCAL FORWARD_ONLY
FOR SELECT
    UserLog_intIdentity
FROM tblUser_Log
WHERE UserLog_dtmDateRec BETWEEN @DateToPurge AND @dtmRetainAfter

OPEN  curTrans
FETCH NEXT FROM curTrans
INTO  @intIdentityLog
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @Processed = 'Y'
    IF @intTestMode<> 'Y'
    BEGIN
       DELETE FROM tblUser_Log
       WHERE CURRENT OF curTrans
    END
    ELSE
    BEGIN
       PRINT 'ULOGI : ' + CAST (@intIdentityLog AS varchar(10))
    END

    FETCH NEXT FROM curTrans INTO @intIdentityLog
END

CLOSE curTrans
DEALLOCATE curTrans

Lukáš Navrátil,

Ternární operátor v podmínce, ještě navíc má vedlejší účinky a ta podmínka je tam vlastně uplně zbytečně.

<body itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage" class="<?php 
if (($homepage)?(print 'homepage '.$language):(print $language)); 
?> ">

Anonymous,

Spolehlivě odstraní duplikáty ... pokud tedy máte pro tyto účely ideálně seřazený seznam. Jako bonus navíc zachová pořadí ze vstupního seznamu.

List<Attribute> removeDuplicates(List<Attribute> attributes) {
	Set<Attribute> set = new TreeSet<>((o1, o2) -> {
		if (o1.getName().equalsIgnoreCase(o2.getName())) {
			return 0;
		}
		return 1;
	});
	set.addAll(attributes);
	return new ArrayList<>(set);
}

Arnošt Chroustal,

Vytiahnute z ExaBGP githubu

now = time.time()
while True and time.time() < now + 5:
	line = sys.stdin.readline().strip()
	if not line or 'shutdown' in line:
		break

Anonymous,

 if (vote1 == 1) {
      votes1 = "Vote";
    } else {
      votes1 = "Votes";
    }
    if (vote2 == 1) {
      votes2 = "Vote";
    } else {
      votes2 = "Votes";
    }
    if (vote3 == 1) {
      votes3 = "Vote";
    } else {
      votes3 = "Votes";
    }
    if (vote4 == 1) {
      votes4 = "Vote";
    } else {
      votes4 = "Votes";
    }

Petr Palla,