Mistři v programování na #hovnokod

Debilita některých kolegů fakt nezná hranic!!!!!

if (collection.isEmpty() || collection == null) {...

Lukáš “Louie” Balint,

Hm, jak vypsat text na System.out bez přebytečných bílých znaků. Nejprve ořežeme bílé znaky, pak výstup z funkce zahodíme a vypíšeme původní text. Autor žel asi nepochopil jednu z nejzásadnějších věcí v Javě, a to immutable objekty.

text.trim();
System.out.println( "TEXT: " + text );

Arnošt Chroustal,

Brigádníci mají smůlu, aneb když chcete do systému zavést výjimku během telefonického hovoru s klientem.

{if $user->firstname !== 'Brigáda'}
	{include __CONTROL__ . '/alerts/AlertsDialog.latte'}
{/if}

Zbyněk Rybička,

Ten blb čeká že po odpojení klienta se znovu spustí naslouchání -_-

/*
  C socket server example
*/
 
#include<stdio.h>
#include<string.h>  //strlen
#include<sys/socket.h>
#include<arpa/inet.h> //inet_addr
#include<unistd.h>  //write
#include<fcntl.h>
#include<sys/ioctl.h>
#include<netinet/in.h>

#include <wiringPi.h>
#include <wiringSerial.h>

 
int main(int argc , char *argv[])
{
  int socket_desc , client_sock , c , read_size;
  struct sockaddr_in server , client;
  char client_message[200];

  //Create socket
  socket_desc = socket(AF_INET , SOCK_STREAM, 0);
  if (socket_desc == -1)
  {
    printf("Could not create socket");
  }
  puts("Socket created");
   
  //Prepare the sockaddr_in structure
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  server.sin_port = htons( 8888 );
  
  //Bind
  if( bind(socket_desc,(struct sockaddr *)&server , sizeof(server)) < 0)
  {
    //print the error message
    perror("bind failed. Error");
    return 1;
  }
  puts("bind done");
   
  //Listen
  listen(socket_desc , 3);
   
  //Accept and incoming connection
  puts("Waiting for incoming connections...");
  c = sizeof(struct sockaddr_in);
 
  //accept connection from an incoming client
  client_sock = accept(socket_desc, (struct sockaddr *)&client, (socklen_t*)&c);
  if (client_sock < 0)
  {
    perror("accept failed");
    return 1;
  }
  puts("Connection accepted"); 
 
  //Receive a message from client
  while( (read_size = recv(client_sock , client_message , sizeof(client_message) , 0)) > 0 )
  {
	//Non-blocking Socket	
	ioctl(socket_desc, FIONBIO, (char *)&c); 

	//Terminal print control
    puts(client_message);

    //Send the message back to client
    write(client_sock , client_message , strlen(client_message));

	//SERIAL Connect
	int serial = serialOpen ("/dev/ttyS0", 9600);

	//SERIAL Send
	serialPrintf (serial, client_message) ;

	//Clear Buffer - client_message
    memset(client_message, 0, sizeof client_message);
  }
   
  if(read_size == 0)
  {
    puts("Client disconnected");
    fflush(stdout);
  }
  else if(read_size == -1)
  {
    perror("recv failed");
  }
   
  return 0;
}

Anonymous,

Ten pocit keď vám server počas behu vyhodí error na mieste kde je úplne normálny jednoduchý správny príkaz a snaží sa vás presvedčiť, že to čo vidíte v kóde ako Integer nie je Integer ale String :D Tak vám nič iné neostáva ako tento akože Integer čo je v skutočnosti String pretypovať na Integer :D Tak si z toho spravíte Object a z toho String, ktorý parsnete na Integer.... Ultra Logic :D :D Ale funguje to :D

JSONParser parser = new JSONParser();
JSONObject players;
		
try {
	players = (JSONObject) parser.parse(fileText);
} catch (ParseException e) {
	Achievements.ConsoleMsg("§cParser ERROR, Cant load Achievement Signs!");
	e.printStackTrace();
	return;
}
		
HashMap<String, HashMap<Integer, String>> map = new HashMap<String, HashMap<Integer, String>>();
		
for (Object a : players.entrySet()) {
	Entry<String, JSONObject> e = (Entry<String, JSONObject>) a;
	String playername = (String) e.getKey();
	JSONObject signs = e.getValue();
			
	HashMap<Integer, String> mapsigns = new HashMap<Integer, String>();
	for (Object b : signs.entrySet()) {
		Entry<Integer, String> f = (Entry<Integer,String>) b;
		//int id = f.getKey(); // Server error: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to java.lang.Integer
		int id = Integer.parseInt((String)(Object)f.getKey()); //Fix ---> WTF ???!!!! A táto sračka zrazu funguje :D
		String txt = f.getValue();
				
		mapsigns.put(id, txt);
	}
			
	map.put(playername, mapsigns);
}

Martin Bielik Kuma,