Mistři v programování na #hovnokod

{program, ktory zisti, ci zadane cislo je prvocislo}

program CiJePrvocislo;
var a,i:integer;
  jePrvocislo:boolean;

BEGIN
   writeln('zadajte cele cislo');
   readln(a);
   jePrvocislo:=true;
   i:=2;
   while i<=sqrt(a) do
           begin
              if (a mod i)=0 then jePrvocislo:=false;
              i:=i+1;
           end;
   if jePrvocislo then writeln('zadane cislo je prvocislo')
          else writeln('zadane cislo nie je prvocislo');
   readln;
END.

Matej Focko,

Jak si uměle přidávají řádky kódu v jedné velké nadnárodní společnosti

function loadCalendar (date, action) {
  var action = action;
  CalendarFactory.getCalendar(date)
    .then(function (response) {
      var responseOriginal = response;
      var response = groupByNum(response, 6);
      scope.calendar = response;
    });
}

Anonymous,

Kdo by řek, že to udělá zrovna tohle?

Line 132:
Line 133:    // otevře a vrátí připojení
Line 134:    connection.Open();
Line 135:    return connection;
Line 136:  }

Anonymous,

  /**
   * Calculate infinite as 31.12.2999 in local time zone
   */
  private static Date initInfinite() {
    try {
      return new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy").parse("31.12.2999");
    } catch (ParseException e) {
      LoggerFactory.getLogger(ReleaseEvent.class).warn("Simple data format parser failed, will return Long value", e);
      return new Date(32503611600000L);
    }
  }

Anonymous,

Nebudež zkracovati stringu kratšejšího než šest znaků!

/**
 * Normalize length of string. Take start and end of string and insert dots (...) in the middle of string.
 *
 * @param data
 * @param maxLen
 *      Wanted maximum length of string (has to be > 5).
 * @return
 */
public static String normalizeLength(String data, int maxLen) {

Anonymous,